Đục Bê Tông Nhọn (20/T) Độ Rộng Tay Cầm 19mm - Total THT4221216

Đục Bê Tông Nhọn (20/T) Độ Rộng Tay Cầm 19mm - Total THT4221216

  • TTGL-703
  • Total
  • TQ
  • Hàng mới
  • 305mm
  • 220,000 đ
  • 097281 7777