Máy Mài Góc 1010W - Total TG1121006

Máy Mài Góc 1010W - Total TG1121006

  • TTGL-352
  • Total
  • TQ
  • Hàng mới
  • 6 tháng
  • 2.3kg
  • 750,000 đ
  • 0914 380 540