Kéo Cắt Tỉa Cành Cây Size 8

Kéo Cắt Tỉa Cành Cây Size 8"/205mm - Total THT15308

  • TTGL-156
  • Total
  • Trung Quốc
  • Hàng mới
  • 240g
  • 150,000 đ
  • 097281 7777