3.0HP MÁY NÉN KHÍ Dây CUROA 50 LÍT -TOTAL TC1300506

3.0HP MÁY NÉN KHÍ Dây CUROA 50 LÍT -TOTAL TC1300506

  • TTGL-125
  • Total
  • Trung Quốc
  • Hàng mới
  • 12 tháng
  • 57kg
  • 6,500,000 đ
  • 0914 380 540