Bóng Đèn Xoắn Ốc (50/T)- 15W- Total TLP51171

Bóng Đèn Xoắn Ốc (50/T)- 15W- Total TLP51171

  • TTGL-386
  • Total
  • TQ
  • Hàng mới
  • 115mm
  • 45,000 đ
  • 0914 380 540