Dao Cắt Ống Nhựa PVC 225mm - Total THT53422

Dao Cắt Ống Nhựa PVC 225mm - Total THT53422

  • TTGL-321
  • Total
  • TQ
  • Hàng mới
  • 0.8kg
  • 180,000 đ
  • 097281 7777