Đầu Khoan Không Răng 0,6 -6mm - Total TAC450602W

Đầu Khoan Không Răng 0,6 -6mm - Total TAC450602W

  • TTGL-526
  • Total
  • TQ
  • Hàng mới
  • 55mm
  • 60,000 đ
  • 097281 7777